تلفن خونه

کنفرانس ها

img

وبینار دیجیتال مارکتینگ

 • 1399/01/08
 • 15:35
 • قیمت (تومان) : 20
 • ظرفیت : 2 /30
 • توضیحات :
این کنفرانس منقضی شد
img

سئو و بازار یابی

 • 1401/06/30
 • 17:14
 • قیمت (تومان) : 70000
 • ظرفیت : 10 /10
 • توضیحات : سمینار سئو و بازار یابی محتوا
ظرفیت تکمیل شد
img

سمینار افزایش تمرکز

 • 1398/10/05
 • 04:34
 • قیمت (تومان) : 30000
 • ظرفیت : 2 /33
 • توضیحات : چگونه تمرکز خود را افزایش دهیم؟
این کنفرانس منقضی شد
img

نحوه تربیت فرزند

 • 1398/10/03
 • 04:25
 • قیمت (تومان) : 15000
 • ظرفیت : 0 /33
 • توضیحات :    اولین کنفرانس انلاین تربیت کودکان   
این کنفرانس منقضی شد
img

وبیناراموزش سیستم های تلفنی

 • 1398/11/10
 • 16:00
 • قیمت (تومان) : 210000
 • ظرفیت : 8 /100
 • توضیحات : وبینار های آموزشی انترنتی
این کنفرانس منقضی شد
img

وبینار توسعه بیزینس

 • 1398/02/11
 • 12:00
 • قیمت (تومان) : 350
 • ظرفیت : 5 /5
 • توضیحات : وبینار توسعه بیزینس
ظرفیت تکمیل شد